ΑΡΧΙΚΗ
Καριέρα
photo-1506784926709-22f1ec395907

Νέα Θέση: QP & Regulatory Affairs (Αθήνα)

Φαρμακευτική εταιρία στην Αθήνα, πελάτης μας, επιθυμεί να προσλάβει έναν / μία ως QP (Ειδικευμένο Πρόσωπο κατά την έννοια του νόμου) & Regulatory Affairs Manager για την εισαγωγή φαρμάκων από τρίτες χώρες.

Αρμοδιότητες:
– Yποστηρικτικές ενέργειες που αφορούν τη διαχείριση τον συντονισμό και την επεξεργασία φακέλων για την έγκριση, τροποποίηση και μετεγκριτική παρακολούθηση φαρμακευτικών προϊόντων (premarketing and postmarketing).
– Έλεγχος των προτεινόμενων υλικών συσκευασίας και προώθησης ώστε να διασφαλίζεται η συμμόρφωσή τους με την εθνική νομοθεσία και τους εθνικούς κώδικες δεοντολογίας.
– Επαφές με τις αρμόδιες κατά περίπτωση αρχές (ΕΟΦ, Υπουργείο Υγείας, ΕΟΠΥΥ κλπ) ώστε να διασφαλίζεται ότι όλα τα θέματα ανιχνεύονται και επιλύονται έγκαιρα.
– Υποστηρικτικές ενέργειες και επαφές με τις αρχές σχετικά με την τιμολόγηση και αποζημίωση των φαρμάκων (Market Access).
– Προετοιμασία των σχετικών εγγράφων όπου και όταν απαιτείται.

Απαραίτητα προσόντα:
– Πτυχίο Πανεπιστημίου σε ένα από τους ακόλουθους κλάδους:Φαρμακευτική, χημεία, ιατρική, φαρμακευτική χημεία, φαρμακευτική τεχνολογία, βιολογία.
– Διετής τουλάχιστον εμπειρία σε μία ή περισσότερες επιχειρήσεις που έχουν άδεια παραγωγής σε δραστηριότητες στον τομέα της ποιοτικής ανάλυσης των φαρμάκων, της ανάλυσης των δραστικών ουσιών και λοιπών δοκιμών για την ποιότητα των φαρμάκων.
Τα ανωτέρω είναι απαραίτητα για τον διορισμό ως Ειδικευμένου Προσώπου από τον ΕΟΦ για τις εισαγωγές φαρμάκων της εταιρείας από Τρίτες Χώρες.
– Άριστη γνώση Αγγλικής Γλώσσας.
– Γνώση της Ελληνικής και Κοινοτικής νομοθεσίας.

Παρακαλούμε για αποστολή βιογραφικών στο kariera@excellence-lean.gr με θέμα τον τίτλο της θέσης.

 

New Position: Textiles Buyer (Thessaloniki)

Our client, a textile factory in Thessaloniki (Greece) wishes to hire a Textile Buyer with an in-depth knowledge of lingerie and intimate apparel.

Main Responsibilities:
– Identify and establish key fabric trends for the upcoming season covering all fabric bases, componentry, trims for lingerie and intimate apparel.
– Actively source and manage the fabric supply base.
– Focus on margin, improvement and fabric consolidation across core ranges.
– Drive strategic seasonal cross costing projects on core programs.
– Actively manage fabric sourcing critical path.
– Plan and execute the establishment of new global sourcing routes working with our key vendor partners.
– Monitor the execution of the day to day fabric sourcing requests.
Ideal Candidates should have:
– Degree holder in Textile Design/Textile Technology preferred, creative flair essential.
– At least 5 years’ in fabric sourcing, design and development experience.
– Open to a background from within a supplier, sourcing or retail office.
– Good level of technical expertise in lingerie, intimates.
– Strong trend focus and a keen sense of fashion and the ability to interpret fabric trends.
– Understanding of textile processes – spinning, weaving, dyeing and finishing. Working directly with mills, agents and manufacturers.
– Understanding of print techniques, cost & capabilities.
– Confident communication and presentation skills.
– Good Management skills, self-motivated and a team player.
– Strong personality to work with a multicultural team.
– Ability to travel as and when required.

Please send resumes at kariera@excellence-lean.gr mentioning job title.

 

Νέα Θέση: Account Manager (Αθήνα)

Χημική Βιομηχανία πελάτης μας, ζητά να προσλάβει Account Manager για την περιοχή της Αθήνας.

Αρμοδιότητες και υπευθυνότητες:
– Υπεύθυνος διαχείρισης, διατήρησης και ανάπτυξης υπάρχοντος πελατολογίου – εξεύρεση νέων πελατών.
– Πραγματοποίηση επισκέψεων σε πελάτες.
– Εφαρμογή εμπορικής πολιτικής της εταιρείας.
– Διαπραγμάτευση όρων συνεργασίας.
– Αποστολή προσφορών & διαχείριση παραγγελιών.
– Δειγματισμός & παρουσίαση προϊόντων.
– Υποστήριξη μετά την πώληση.

Απαιτούμενα προσόντα:
– Τουλάχιστον 3 έτη προϋπηρεσία σε B2B πωλήσεις, επιθυμητά στον κλάδο της Χημικής Βιομηχανίας.
– Επαγγελματική εμφάνιση, συμπεριφορά.
– Οργάνωση και προγραμματισμός.
– Ικανότητες διαπραγμάτευσης.
– Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ (Office, CRM).
– Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας.
– Επιθυμητό πτυχίο ΑΕΙ-ΤΕΙ στον τομέα Διοίκησης επιχειρήσεων/ Διοίκησης επιχειρήσεων ή Οικονομίας.

Η εταιρία προσφέρει:
– Ανταγωνιστικές αποδοχές
– Εταιρικό Ι.Χ.
– Εταιρικό κινητό τηλέφωνο – φορητό Η/Υ
– Bonus επί των πωλήσεων
– Δυναμικό εργασιακό περιβάλλον με προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης
– Συνεχή εκπαίδευση

Παρακαλούμε για αποστολή βιογραφικών στο kariera@excellence-lean.gr με θέμα τον τίτλο της θέσης.

 

Νέα Θέση: Digital Performance Coordinator (Θεσσαλονίκη)

Βιομηχανία παραγωγής καταναλωτικών ειδών της Θεσσαλονίκης, πελάτης μας, επιθυμεί να προσλάβει έναν / μία Digital Performance Coordinator

Αρμοδιότητες:
– Εφαρμόζει την εταιρική στρατηγική Marketing καταναλωτικών προϊόντων που πωλούνται ηλεκτρονικά
– Μετρά την απόδοση των ενεργειών marketing ανά προϊόν και κανάλι
– Καθορίζει τα κατάλληλα target groups του καταναλωτικού κοινού στο οποίο τα προϊόντα απευθύνονται
– Συνεργάζεται με τους content writers και τους διαχειριστές των εταιρικών ιστοσελίδων
– Προετοιμάζει τις κατάλληλες ενέργειες δημοσιότητας στο Facebook/Instagram και Google

Απαραίτητα προσόντα:
– Με πτυχίο ανωτάτης επιθυμητά σχολής
– Άριστη γνώση Αγγλικής
– Επαρκή εμπειρία εργασίας σε ψηφιακό περιβάλλον
– Εμπειρία στη μέτρησης της απόδοσης των ενεργειών digital Marketing
– Εμπειρία στην παροχή λύσεων CRM

Παρακαλούμε για αποστολή βιογραφικών στο kariera@excellence-lean.gr με θέμα τον τίτλο της θέσης.