ΑΡΧΙΚΗ
Καριέρα
photo-1506784926709-22f1ec395907

Νέα Θέση: Account Manager (Αθήνα)

Χημική Βιομηχανία πελάτης μας, ζητά να προσλάβει Account Manager για την περιοχή της Αθήνας.

Αρμοδιότητες και υπευθυνότητες:
– Υπεύθυνος διαχείρισης, διατήρησης και ανάπτυξης υπάρχοντος πελατολογίου – εξεύρεση νέων πελατών.
– Πραγματοποίηση επισκέψεων σε πελάτες.
– Εφαρμογή εμπορικής πολιτικής της εταιρείας.
– Διαπραγμάτευση όρων συνεργασίας.
– Αποστολή προσφορών & διαχείριση παραγγελιών.
– Δειγματισμός & παρουσίαση προϊόντων.
– Υποστήριξη μετά την πώληση.

Απαιτούμενα προσόντα:
– Τουλάχιστον 3 έτη προϋπηρεσία σε B2B πωλήσεις, επιθυμητά στον κλάδο της Χημικής Βιομηχανίας.
– Επαγγελματική εμφάνιση, συμπεριφορά.
– Οργάνωση και προγραμματισμός.
– Ικανότητες διαπραγμάτευσης.
– Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ (Office, CRM).
– Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας.
– Επιθυμητό πτυχίο ΑΕΙ-ΤΕΙ στον τομέα Διοίκησης επιχειρήσεων/ Διοίκησης επιχειρήσεων ή Οικονομίας.

Η εταιρία προσφέρει:
– Ανταγωνιστικές αποδοχές
– Εταιρικό Ι.Χ.
– Εταιρικό κινητό τηλέφωνο – φορητό Η/Υ
– Bonus επί των πωλήσεων
– Δυναμικό εργασιακό περιβάλλον με προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης
– Συνεχή εκπαίδευση

Παρακαλούμε για αποστολή βιογραφικών στο kariera@excellence-lean.gr με θέμα τον τίτλο της θέσης.

 

Νέα Θέση: Digital Performance Coordinator (Θεσσαλονίκη)

Βιομηχανία παραγωγής καταναλωτικών ειδών της Θεσσαλονίκης, πελάτης μας, επιθυμεί να προσλάβει έναν / μία Digital Performance Coordinator

Αρμοδιότητες:
– Εφαρμόζει την εταιρική στρατηγική Marketing καταναλωτικών προϊόντων που πωλούνται ηλεκτρονικά
– Μετρά την απόδοση των ενεργειών marketing ανά προϊόν και κανάλι
– Καθορίζει τα κατάλληλα target groups του καταναλωτικού κοινού στο οποίο τα προϊόντα απευθύνονται
– Συνεργάζεται με τους content writers και τους διαχειριστές των εταιρικών ιστοσελίδων
– Προετοιμάζει τις κατάλληλες ενέργειες δημοσιότητας στο Facebook/Instagram και Google

Απαραίτητα προσόντα:
– Με πτυχίο ανωτάτης επιθυμητά σχολής
– Άριστη γνώση Αγγλικής
– Επαρκή εμπειρία εργασίας σε ψηφιακό περιβάλλον
– Εμπειρία στη μέτρησης της απόδοσης των ενεργειών digital Marketing
– Εμπειρία στην παροχή λύσεων CRM

Παρακαλούμε για αποστολή βιογραφικών στο kariera@excellence-lean.gr με θέμα τον τίτλο της θέσης.

 

Νέα Θέση: Financial Controller (Αθήνα)

Εξαγωγική βιομηχανία στην Αθήνα, πελάτης μας, επιθυμεί να προσλάβει έναν / μία Financial Controller.

Αρμοδιότητες:
– Προετοιμασία μηνιαίων reports
– Προετοιμασία ετήσιων budgets
– Επίβλεψη της κοστολόγησης παραγωγής
– Συμμετοχή στις διαδικασίες κλεισίματος ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και οικονομικών ελέγχων
– Διοίκηση του Λογιστηρίου και των υπολοίπων τμημάτων της Οικονομικής Διεύθυνσης.
– Ο/Η νέος/α συνεργάτης θα αναφέρεται απευθείας στον εντεταλμένο οικονομικό διευθυντή.

Απαραίτητα προσόντα:
– Τίτλος σπουδών οικονομικής ή λογιστικής / χρηματοοικονομικής κατεύθυνσης
– MBA ή μεταπτυχιακός τίτλος σε finance (θα θεωρηθεί προσόν)
– Κάτοχος ACCA / CPA (θα θεωρηθεί προσόν)
– Προϋπηρεσία τουλάχιστον 4-5 ετών σε ελεγκτική εταιρία ή σε αντίστοιχη θέση
– Άριστη γνώση Excel και λοιπών εφαρμογών MS Office
– Άριστη γνώση αγγλικών
– Ευχέρεια στην επικοινωνία, ομαδικότητα και ικανότητα διαχείρισης χρόνου

Παρακαλούμε για αποστολή βιογραφικών στο kariera@excellence-lean.gr με θέμα τον τίτλο της θέσης.

 

New Position: Supply Chain Manager (Thessaloniki)

Our client, a well-established multinational company, wishes to employ a Supply Chain Manager for their office in Thessaloniki.

Main Accountabilities
– 2M procurement per year
– Liaise daily with procurement & planning for order status ensuring delivery commitment
– Handling of cancellations or changes in sales orders and communicating such changes effectively and timely to all related departments
– Co-ordination of shipments with all customers
– Logistics co-ordination with forwarders
– Provide sales assistance to Area Sales Managers by producing reports, memos, letters, spreadsheets and general administration
– Import/Export co-ordination
– Invoicing of all orders
– Co-ordination with logistics Department for preparation of shipping documents.
– Co-operating with Accounts Department for overdue payments
– Responsible for collecting data to be used in the development of critical departmental objective monitoring systems

Ideal Candidates must have:
– Perfect command of English language (written and oral)
– Ideally German language also
– Excellent Computer literacy
– A bachelors degree
– Excellent communication skills
– Prior experience in customer service or commercial support departments

Please send resumes at kariera@excellence-lean.gr mentioning job title.

 

Νέα Θέση: Υπεύθυνος Αποθήκης (Αθήνα)

Παραγωγική κι εμπορική εταιρία πελάτης μας, επιθυμεί να προσλάβει Υπεύθυνο Αποθήκης για τις εγκαταστάσεις τις στο Κορωπί.

Σκοπός της Θέσης:
Η οργάνωση, ο προγραμματισμός, ο συντονισμός και ο έλεγχος των εργασιών της αποθήκης ετοίμων, σύμφωνα με την περιγραφή εργασίας και τα δοθέντα KPI’s, καθώς και η διαχείριση του προσωπικού αποθήκης και οδηγών φορτηγών, με στόχο την σωστή εξυπηρέτηση των πελατών της εταιρίας.

Αρμοδιότητες και Υπευθυνότητες:
– υπεύθυνος για όλες τις λειτουργίες της Αποθήκης ετοίμων και εφαρμόζει τις πολιτικές της εταιρείας για τις παραδόσεις των προϊόντων.
– υπεύθυνος για την παραλαβή ετοίμων προϊόντων από την παραγωγή και την αντίστοιχη ενημέρωση του μηχανογραφικού συστήματος
– μεριμνά για την σωστή αποθήκευση, επισήμανση, διαχωρισμό και διακίνηση των προϊόντων στους χώρους της Αποθήκης Ετοίμων.
– παραλαμβάνει το πρόγραμμα αποστολών προϊόντων και εμπορευμάτων, ρυθμίζει τα δρομολόγια των μεταφορικών μέσων, προετοιμάζει τις παραγγελίες προς αποστολή, και εποπτεύει τις φορτώσεις.
– ελέγχει τα δεσμευμένα προϊόντα προς αποστολή και ορίζει τις τελικές ημερομηνίες παράδοσης σύμφωνα με τις ημερομηνίες παράδοσης που έχουν ορισθεί.

Βασικές τεχνικές δεξιότητες και γνώσεις:
– τουλάχιστον 7-8 έτη εργασιακής εμπειρίας ως εργαζόμενος σε μεγάλη αποθήκη, εκ των οποίων τουλάχιστον 3 σε υπεύθυνη θέση.
– πτυχίο Ανώτερης ή Ανώτατης σχολής
– πελατοκεντρική αντίληψη
– αναλυτική ικανότητα
– οργανωτική ικανότητα, ικανότητα διαχείρισης χρόνου και προγραμματισμού
– ικανότητα επικοινωνίας
– διοικητικές ικανότητες
– γνώσεις Microsoft Office (excel)
– χειρισμός περονοφόρου (επιθυμητό)

Παρακαλούμε για αποστολή βιογραφικών στο kariera@excellence-lean.gr με θέμα τον τίτλο της θέσης.