ΑΡΧΙΚΗ
Συμβουλευτικές υπηρεσίες

Διαχείριση & Ανάπτυξη Εμπορικού Τομέα

  • Σχεδιασμός & Οργάνωση Πωλήσεων

– Οργανωτική δομή/τμηματοποίηση

– Περιγραφές Θέσεων Εργασίας

– Διαδικασίες Πωλήσεων

– Σύστημα Προβλέψεων & Στοχοθεσίας

  • Σχεδιασμός Διαδικασίας Πωλήσεων & Ατομικής Οργάνωσης Πωλητή

– Σχεδιασμός διαδικασιών πωλήσεων ανά «τύπο» πώλησης

– Σχεδιασμός προετοιμασίας

– Σχεδιασμός προσέγγισης

– «Εργαλεία» υποστήριξης

  • Διοικητική λειτουργία πωλήσεων

– Σύστημα επιλογής

– Σύστημα αξιολόγησης

– Σύστημα ανταμοιβών

– Σύστημα Εκπαίδευσης

  • C.R.M. (Customer Relationship Management)

– Σχεδιασμός διαδικασιών C.R.M.

– Προσδιορισμός παραμέτρων

– Reporting

  • RETAIL

– Οργάνωση

– Στρατηγική Πωλήσεων

– Ανάπτυξη πελατών

– Διοίκηση

– Εκπαίδευση