ΑΡΧΙΚΗ
Active Safety

Οι έμπειροι Τεχνικοί Ασφαλείας της ΕΞΥΠΠ Active Safety παρέχουν υποδείξεις και συμβουλές, γραπτά ή προφορικά σε θέματα σχετικά με την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων. Ο Τεχνικός Ασφαλείας ελέγχει την εφαρμογή των μέτρων υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων για την πρόληψη των ατυχημάτων. Ακόμη, ο Τεχνικός Ασφαλείας ελέγχει την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των τεχνικών μέσων πριν τη λειτουργία τους. Τέλος, ο Τεχνικός Ασφαλείας ελέγχει τις παραγωγικές διαδικασίες και μεθόδους εργασίας πριν την εφαρμογή τους.

Μάθετε περισσότερα