ΑΡΧΙΚΗ
Καριέρα
photo-1506784926709-22f1ec395907

Νέα θέση: Σχεδιαστής Μηχανικός (Αττική)

Πελάτης μας, βιομηχανία παραγωγής ψυκτικών κυκλωμάτων, επιθυμεί να προσλάβει έναν ή μία Σχεδιαστή για την ενίσχυση του τμήματος R&D της.

Αντικείμενο εργασίας:
Ο / Η κάτοχος της θέσης θα συμμετέχει στο βιομηχανικό σχεδιασμό των τελικών προϊόντων και των εξαρτημάτων του παραγόμενου εξοπλισμού.

Απαραίτητα Προσόντα:
– Απόφοιτοι ανωτάτης σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή Βιομηχανικών Σχεδιαστών (Πολυτεχνείο, ΑΕΙ, ΤΕΙ)
– Τουλάχιστον 3ετή εμπειρία σε οργανωμένο σχεδιαστήριο βιομηχανικής κατά προτίμηση εταιρίας
– Γνώση σχεδιασμού ψυκτικών εφαρμογών και κυκλωμάτων
– Γνώση κατάλληλων σχεδιαστικών προγραμμάτων (πχ Solidworks, Metalix)
– Εκτιμάται ιδιαίτερα η λήψη πρωτοβουλιών εκ μέρους των εργαζομένων, η δημιουργικότητά τους καθώς και ο συνεργατικός χαρακτήρας των υποψηφίων.

Παρακαλούμε για αποστολή βιογραφικών στο kariera@excellence-lean.gr με θέμα τον τίτλο της θέσης.

 

Νέα Θέση: Πωλητής Β2Β (Αθήνα)

Πελάτης μας, βιομηχανία κατασκευής εξοπλισμού μαζικής εστίασης, ζητά να προσλάβει Πωλητή Β2Β.

Αντικείμενο εργασίας:
– Διαχείριση, διατήρηση και ανάπτυξη υπάρχοντος πελατολογίου
– Εξεύρεση νέων πελατών
– Πραγματοποίηση επισκέψεων σε πελάτες
– Εφαρμογή εμπορικής πολιτικής της εταιρείας
– Διαπραγμάτευση όρων συνεργασίας
– Αποστολή προσφορών & διαχείριση παραγγελιών
– Δειγματισμός & παρουσίαση προϊόντων
– Υποστήριξη μετά την πώληση

Απαιτούμενα προσόντα:
– Τουλάχιστον 3 έτη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση, επιθυμητά πωλήσεων στον κλάδο εστίασης
– Επαγγελματική εμφάνιση, συμπεριφορά και ήθος
– Οργάνωση και προγραμματισμός
– Ικανότητες διαπραγμάτευσης
– Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ (Office, CRM)
– Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας
– Επιθυμητό πτυχίο ΑΕΙ-ΤΕΙ

Η εταιρεία προσφέρει:
– Εταιρικό Ι.Χ
– Εταιρικό κινητό τηλέφωνο – φορητό Η/Υ
– Bοnus επί των πωλήσεων
– Δυναμικό εργασιακό περιβάλλον με προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης
– Συνεχή εκπαίδευση

Παρακαλούμε για αποστολή βιογραφικών στο kariera@excellence-lean.gr με θέμα τον τίτλο της θέσης.

 

Νέα Θέση: Παρασκευαστής (Αθήνα)

Πελάτης μας, χημική βιομηχανία, επιθυμεί να προσλάβει παρασκευαστή στο Ν. Ηράκλειο Αττικής.

Απαραίτητα προσόντα:
– Απόφοιτοι ανώτερης σχολής βοηθών χημικού, ή Βοηθών φαρμακοποιού ή ΤΕΙ Κοσμετολογίας / Αισθητικής.
– Προκειμένου περί ανδρών, με εκπληρωμένες τις στρατιωτικές υποχρεώσεις.
– Άριστη γνώση Αγγλικής.
– Προϋπηρεσία σε θέση παρασκευαστή στη βιομηχανία ή τον κλάδο υγείας.
– Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες και επίδειξη πνεύματος συνεργασίας.

Η εταιρία προσφέρει:
– Άριστες συνθήκες εργασίας σε ένα οργανωμένο και φιλικό περιβάλλον.
– Εξαιρετικές δυνατότητες επαγγελματικής ανάπτυξης σε ένα υγιή επιχειρησιακό οργανισμό.

Παρακαλούμε για αποστολή βιογραφικών στο kariera@excellence-lean.gr με θέμα τον τίτλο της θέσης.

 

Νέα Θέση: Ιατρικός Επισκέπτης (Αθήνα)

Ο πελάτης μας εταιρία ιατρικών προϊόντων θέλει να προσλάβει δύο Ιατρικούς επισκέπτες με έδρα την Αθήνα.

Αρμοδιότητες:
– Ο/η κάτοχος της θέσης θα έχει ως κύριο σκοπό την προώθηση φαρμακευτικών προϊόντων σε μικροβιολόγους ή διαγνωστικά κέντρα.
– Επισκέψεις σε πελάτες και υποψήφιους πελάτες για ενημέρωση με βάση τις στρατηγικές που ακολουθεί η εταιρία για τα προϊόντα που χειρίζεται, δημιουργώντας σχέσεις εμπιστοσύνης μαζί τους.
– Θα διατηρεί συνεχώς ενημερωμένη γνώση και άποψη για τις επιστημονικές εξελίξεις του τομέα του εξοπλισμού μικροβιολογίας και μικροβιολογικών ιατρείων.

Απαραίτητα προσόντα:
– Εμπειρία 3ετή τουλάχιστον σε αντίστοιχη θέση
– Απόφοιτοι σχολής 3βάθμιας εκπαίδευσης
– Άριστη γνώση Αγγλικών
– Ευχέρεια στην χρήση υπολογιστών
– Πνεύμα ανταγωνισμού και διάθεση επίτευξης φιλόδοξων στόχων
– Επιθυμία για επαγγελματική ανάπτυξη σε ένα φιλόδοξο εργασιακό τοπίο
– Ευχέρεια πραγματοποίησης εταιρικών ταξιδιών

Η εταιρία προσφέρει:
– Ανταγωνιστικές αποδοχές,
– Παροχές και κίνητρα απόδοσης
– Ένα δομημένο περιβάλλον με δυνατότητες εργασιακής εξέλιξης.
– Εταιρικό αυτοκίνητο

Παρακαλούμε για αποστολή βιογραφικών στο kariera@excellence-lean.gr με θέμα τον τίτλο της θέσης.

 

Νέα Θέση: Υπεύθυνος Αποθήκης (Κορωπί)

Ο πελάτης μας, βιομηχανία με έδρα στο Κορωπί επιθυμεί να προσλάβει Υπεύθυνο Αποθήκης για την οργάνωση και τον έλεγχο των εργασιών της αποθήκης με στόχο την σωστή εξυπηρέτηση των πελατών της εταιρίας.

Αρμοδιότητες:
– Διασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία της αποθήκης
– Διοικεί προσωπικό αποθήκης
– Προετοιμάζει την παραλαβή ετοίμων προϊόντων από την παραγωγή και την αντίστοιχη ενημέρωση του μηχανογραφικού συστήματος
– Μεριμνά για την σωστή αποθήκευση και διακίνησης των προϊόντων στους χώρους της αποθήκης
– Ελέγχει τα προϊόντα προς αποστολή και ορίζει τις τελικές ημερομηνίες παράδοσης
– Συνεργάζεται με τους οδηγούς της εταιρίας για την σωστή και οργανωμένη διανομή των προϊόντων
– Συνεργάζεται με το τμήμα παραγγελιοληψίας της εταιρίας όσο και με το λογιστήριο

Απαραίτητα προσόντα:
– Εργασιακή εμπειρία σε αποθήκη κατά προτίμηση ως υπεύθυνος
– Ικανότητα διαχείρισης χρόνου και προγραμματισμού
– Ικανότητες επαγγελματικής επικοινωνίας και επίδειξη πνεύματος συνεργασίας
– Γνώσεις Microsoft Office (Word, Excel)
– Γνώσεις χειρισμού ERP και έκδοσης στατιστικών αναφορών (reporting)

Παρακαλούμε για αποστολή βιογραφικών στο kariera@excellence-lean.gr με θέμα τον τίτλο της θέσης.

 

Νέα Θέση: Digital Performance Coordinator (Θεσσαλονίκη)

Βιομηχανία παραγωγής καταναλωτικών ειδών της Θεσσαλονίκης, πελάτης μας, επιθυμεί να προσλάβει έναν / μία Digital Performance Coordinator

Αρμοδιότητες:
– Εφαρμόζει την εταιρική στρατηγική Marketing καταναλωτικών προϊόντων που πωλούνται ηλεκτρονικά
– Μετρά την απόδοση των ενεργειών marketing ανά προϊόν και κανάλι
– Καθορίζει τα κατάλληλα target groups του καταναλωτικού κοινού στο οποίο τα προϊόντα απευθύνονται
– Συνεργάζεται με τους content writers και τους διαχειριστές των εταιρικών ιστοσελίδων
– Προετοιμάζει τις κατάλληλες ενέργειες δημοσιότητας στο Facebook/Instagram και Google

Απαραίτητα προσόντα:
– Με πτυχίο ανωτάτης επιθυμητά σχολής
– Άριστη γνώση Αγγλικής
– Επαρκή εμπειρία εργασίας σε ψηφιακό περιβάλλον
– Εμπειρία στη μέτρησης της απόδοσης των ενεργειών digital Marketing
– Εμπειρία στην παροχή λύσεων CRM

Παρακαλούμε για αποστολή βιογραφικών στο kariera@excellence-lean.gr με θέμα τον τίτλο της θέσης.