ΑΡΧΙΚΗ
Καριέρα
photo-1506784926709-22f1ec395907

Διευθυντής Λειτουργίας Καταστημάτων (ΑΘήνα)

Εταιρία καταναλωτικών ειδών, πελάτης μας, με καταστήματα στην Ελλάδα, επιθυμεί να συνεργαστεί μόνιμα με έναν/μία Διευθυντή Λειτουργίας Καταστημάτων.

Περιγραφή εργασίας:
– Με δεδομένη την εμπορική στρατηγική του ομίλου, διοικεί τη Λειτουργία Καταστημάτων συμβάλλοντας καθοριστικά στην επίτευξη του κύκλου εργασιών και της μικτής κερδοφορίας της εταιρίας
– Εγγυάται την ομαλή διεξαγωγή των εργασιών των καταστημάτων καθώς και τη σωστή λειτουργία των τμημάτων τους, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η ποιοτική εξυπηρέτηση των πελατών
– Συντονίζει το έργο των διευθυντών καταστημάτων παρέχοντάς τους την απαιτούμενη ηγεσία
– Διοικεί τα τμήματα της Διεύθυνσης Λειτουργίας Καταστημάτων. (εμπορική υποστήριξη, οικονομική ανάλυση, εισαγωγές, trade marketing) προκειμένου να εγγυάται τον αποτελεσματικό συντονισμό τους
– Εγγυάται την τήρηση του προϋπολογισμού των άμεσα ελεγχόμενων δαπανών των καταστημάτων (αμοιβές και έξοδα προσωπικού, συντηρήσεις εξοπλισμού, άλλες λειτουργικές δαπάνες) με σκοπό την επίτευξη των προϋπολογισμένων λειτουργικών στόχων
– Επεξεργάζεται και συμμετέχει στην έγκριση του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων με σκοπό την επίτευξη των αναμενόμενων λειτουργικών στόχων από τα καταστήματα της εταιρίας
– Συμμετέχει στη διαδικασία αποφάσεων για τις προωθητικές ενέργειες με την Εμπορική Διεύθυνση και εγγυάται τη σωστή εφαρμογή τους
– Παρακολουθεί τον ανταγωνισμό και τις τάσεις της αγοράς προτείνοντας ανάλογες κινήσεις για τα καταστήματα της εταιρίας, ώστε να εξασφαλίζει την αύξηση των πωλήσεων

Απαραίτητα προσόντα:
– Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση πολυεθνικής ή μεγάλης εθνικής εταιρίας 3-5 ετών τουλάχιστον με λειτουργία καταστημάτων λιανικής
– Εμπορική αντίληψη και άριστες ικανότητες διαπραγμάτευσης
– Πολύ καλές γνώσεις τεχνικών πωλήσεων, trade marketing, merchandising
– Άριστες ικανότητες οικονομικής ανάλυσης των εμπορικών δεδομένων
– Άριστες διαπραγματευτικές ικανότητες
– Γνώση σύγχρονων συστημάτων διοίκησης (sales toolkits, αξιολόγησης της απόδοσης, τεχνικών παρουσιάσεων, ERP, ερευνών αγοράς καταναλωτικών αγαθών κα.)

Παροχές της εταιρίας:
– Ανταγωνιστικός μισθός
– Εταιρικό αυτοκίνητο και πλήρης κάλυψη εξόδων κίνησης
– Bonus βάσει στόχων
– Πρόσθετη ιδιωτική ιατροφαρμακευτική ασφάλιση
– Λοιπές παροχές

Παρακαλούμε για αποστολή βιογραφικών στο kariera@excellence-lean.gr με θέμα τον τίτλο της θέσης.

 

Account Manager Βιοϊατρικής Τεχνολογίας (Αθήνα)

Εταιρία εμπορίας βιοϊατρικής τεχνολογίας υψηλής εξειδίκευσης, πελάτης μας, επιθυμεί να προσλάβει Account Manager Βιοϊατρικής τεχνολογίας στην Αθήνα.

Αντικείμενο εργασίας:
– Υπεύθυνος/η διαχείρισης, διατήρησης και ανάπτυξης υπάρχοντος πελατολογίου – εξεύρεση νέων πελατών
– Πραγματοποίηση επισκέψεων σε πελάτες
– Εφαρμογή εμπορικής πολιτικής της εταιρείας
– Συμμετοχή στη διαπραγμάτευση των όρων συνεργασίας
– Αποστολή προσφορών & διαχείριση παραγγελιών
– Δειγματισμός & παρουσίαση προϊόντων

Απαιτούμενα προσόντα:
– Τουλάχιστον 3 έτη προϋπηρεσία στον κλάδο πωλήσεων Β2Β
– Επαγγελματική εμφάνιση, συμπεριφορά και ήθος
– Οργάνωση και προγραμματισμός
– Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας.
– Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ (Office, CRM).
– Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας.
– Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (προκειμένου περί ανδρών)

Προσφέρονται:
– Ανταγωνιστικός μισθός και λοιπές παροχές
– Εταιρικό αυτοκίνητο
– Bonus επίτευξης στόχων

Παρακαλούμε για αποστολή βιογραφικών στο kariera@excellence-lean.gr με θέμα τον τίτλο της θέσης.

 

Sales Manager (Αττική) 

Πελάτης μας, βιομηχανία κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού στην Αθήνα, επιθυμεί να προσλάβει Sales Manager.

Ο/Η κάτοχος της θέσης, αναφερόμενος/η στο Γενικό Διευθυντή θα πρέπει να επιτελεί τα πιο κάτω καθήκοντα και να συγκεντρώνει τα χαρακτηριστικά:

Αντικείμενο εργασίας:
– Υλοποίηση της εταιρικής στρατηγικής πωλήσεων
– Εξειδίκευση της στρατηγικής σε επιμέρους πολιτικές που θα εφαρμοστούν
– Διοίκηση της ομάδας των Account managers της εταιρίας.
– Εισήγηση στο Διοικητικό συμβούλιο προτάσεων για αύξηση των πωλήσεων.
– Πραγματοποίηση επισκέψεων σε μεγάλους πελάτες.
– Έρευνα ανταγωνισμού.
– Εφαρμογή εμπορικής πολιτικής της εταιρείας.
– Συμμετοχή στη διαμόρφωση του προϋπολογισμού πωλήσεων της εταιρίας.
– Διαμόρφωση των όρων συνεργασίας και των συμβατικών όρων με πελάτες.
– Επισκέψεις σε εκθέσεις του εξωτερικού.
– Επίτευξη των στόχων πωλήσεων και κερδοφορίας της εταιρίας.
– Συνεργασία με τη διεύθυνση παραγωγής της εταιρίας.
– Αναφέρεται στον Γενικό Διευθυντή

Απαιτούμενα προσόντα:
– Τουλάχιστον 8 έτη προϋπηρεσία σε υπεύθυνη θέση B2B πωλήσεων, επιθυμητά στον κλάδο της Βιομηχανίας σε μεγάλη και οργανωμένη επιχείρηση.
– Επαγγελματική εμφάνιση, συμπεριφορά.
– Οργάνωση και προγραμματισμός.
– Ικανότητες διαπραγμάτευσης.
– Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ (Office, CRM).
– Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας.
– Επιθυμητό δίπλωμα Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομίας.

Η εταιρία προσφέρει:
– Ανταγωνιστικές αποδοχές.
– Εταιρικό Ι.Χ.
– Εταιρικό κινητό τηλέφωνο – φορητό Η/Υ.
– Bonus βάσει προσωπικών και εταιρικών στόχων.
– Δυναμικό εργασιακό περιβάλλον με προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης.
– Συνεχή εκπαίδευση.

Παρακαλούμε για αποστολή βιογραφικών στο kariera@excellence-lean.gr με θέμα τον τίτλο της θέσης.

 

Textile Production Manager (Albania)

Our client, a textile industry established in Albania, is currently seeking to hire a Production Manager.

Suitable candidates, textile technologists, chemists or mechanical engineers should have experience of at least 3 years in a leading position in a well-established company. Knowledge of at least one foreign language, human resources and financial management, inventory management, energetic, ambitious, with administrative and organizational skills.

Job description:
– Leads the activities of the production process according to the qualitative and quantitative objectives set by the management.
– Participates in the preparation of the plant’s annual operating budget.
– Management of personnel by assigning tasks to the right people, ensuring their vocational training by participating in the recruitment, evaluation, in accordance with company’s procedures.
– Organizes the allocation of personnel shifts.
– Monitors compliance with the safety rules and quality standards and actively participate in the necessary corrective actions.
– Cooperates with supply chain, accounting, distribution and generally every other department involved in the production process pursuing to meet production targets, customer service and cost-  efficiency of the unit.
– Investigates and proposes new methods of production in-order-to increase the efficiency of the production procedure.
– Communicates appropriately with customer representatives to help improve the efficiency of the production process.

Please send your resume by email at kariera@excellence-lean.gr mentioning job title.

 

Πατρονίστ (Αθήνα)

Πελάτης μας βιομηχανία ενδυμάτων, ζητά να προσλάβει μόνιμα πατρονίστ στην Αθήνα.

Απαραίτητα προσόντα:
– 3ετή προϋπηρεσία σε οργανωμένο ατελιέ ή βιομηχανία παραγωγής ενδυμάτων.
– εστίαση στη λεπτομέρεια καθώς και την υψηλή ποιότητα ραφής.
– ικανότητα συμμετοχής στη σύλληψη της αρχικής ιδέας έως και την υλοποίηση σε τρισδιάστατη μορφή.
– ενδιαφέρον για επαγγελματική εξέλιξη παρακολουθώντας τη μόδα και τις εξελίξεις της διεθνούς αγοράς.
– πολύ καλή γνώση Αγγλικών

Επιθυμητή η γνώση των προγραμμάτων Gerber, Polipatron, Optitex.

Παρακαλούμε για αποστολή βιογραφικών στο kariera@excellence-lean.gr με θέμα τον τίτλο της θέσης.