ΑΡΧΙΚΗ
Έργο: ELERGON AE – ISO 9001:2015

ELERGON21

Η εταιρία ELERGON ΑΕ έλαβε πιστοποίηση για το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας που εφαρμόζει, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015. Σύμβουλος Ανάπτυξης του Συστήματος ήταν η Excellence & Lean Management Consultants και φορέας πιστοποίησης η TUV HELLAS (TUV NORD). Ευχόμαστε συγχαρητήρια στη εταιρία και πάντα επιτυχίες!