ΑΡΧΙΚΗ
Έργο: ΚΑΛΑΜΑΡΑΚΗΣ-ΣΑΠΟΥΝΑΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΕ – ISO 9001:2015

Η εταιρία ΚΑΛΑΜΑΡΑΚΗΣ-ΣΑΠΟΥΝΑΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΕ αναβάθμισε το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας που εφαρμόζει, προχωρώντας σε πιστοποίηση σύμφωνα με τη νέα έκδοση του προτύπου ISO 9001:2015. Σύμβουλος Ανάπτυξης του Συστήματος ήταν η Excellence & Lean Management Consultants και φορέας πιστοποίησης η TUV HELLAS (TUV NORD). Ευχόμαστε συγχαρητήρια στη εταιρία και πάντα επιτυχίες!