ΑΡΧΙΚΗ
Έργο: SANTORINI LAUNDRY – ISO 9001:2008

santorinilaundry_logo2

Η εταιρία SANTORINI LAUNDRY έλαβε πιστοποίηση για το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας που εφαρμόζει, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2008. Σύμβουλος Ανάπτυξης του Συστήματος ήταν η Excellence & Lean Management Consultants και φορέας πιστοποίησης η TUV HELLAS (TUV NORD). Ευχόμαστε συγχαρητήρια στη εταιρία και πάντα επιτυχίες!