ΑΡΧΙΚΗ
Έργο: MEDIA STROM ABEE – OHSAS 18001/ ΕΛΟΤ 1801

Η MEDIA STROM ABEE πιστοποίησε το Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας της εργασίας που εφαρμόζει, σύμφωνα με το πρότυπο OHSAS 18001:2007/ ΕΛΟΤ 1801:2008. Σύμβουλος Ανάπτυξης του Συστήματος ήταν η Excellence & Lean Management Consultants και φορέας πιστοποίησης η EUROCERT. Συγχαρητήρια στη εταιρία και πάντα επιτυχίες!