ΑΡΧΙΚΗ
Ποιοι Είμαστε

Η φιλοσοφία μας

the “Excellence & Lean” way to performance

In search of Excellence and Lean Management…
Αναζητώντας την «αριστεία», με λιτή οργάνωση και διοίκηση…

 

Τι κάνουν οι επιτυχημένες επιχειρήσεις;

 • Ο μέσος όρος ζωής των 500 εταιριών του Fortune είναι 40 έως 50 έτη
 • Πολλές εταιρίες όμως είναι 150 ετών και πλέον
 • Πώς επιτυγχάνουν «αριστεία» και βιώσιμη ανάπτυξη;
 • Ποια είναι η φιλοσοφία τους;
 • Ποια είναι η πρακτική τους;

business_philosophy

 

Οι επιτυχημένες επιχειρήσεις: Η Φιλοσοφία τους

 • «Ψάχνονται» διαρκώς και δεν εφησυχάζουν.
 • Προσαρμόζονται αναλύοντας το περιβάλλον.
 • Παίρνουν αποφάσεις  με τεκμηριωμένα στοιχεία.
 • Αναπτύσσουν το ανθρώπινο δυναμικό συστηματικά.
 • Διαπνέονται από φιλοσοφία διαρκούς βελτίωσης.

 

Οι επιτυχημένες επιχειρήσεις: Η Πρακτική τους

Συνεχής ανασκόπηση και βελτίωση  μέσω:

 • Εργαλείων
 • Μεθοδολογιών
 • Τεκμηριωμένων συστημάτων Διοίκησης.
 • Καθιέρωσης δεικτών μέτρησης και αξιολόγησης των δραστηριοτήτων (KPIs)

Ισορροπία στους κρίσιμους παράγοντες αποτελεσματικής Διοίκησης

 

     

 

Στρατηγικός στόχος:

Η ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ  που εκφράζεται από:

(α) Tη σχέση: ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ / ΤΙΜΗΣ

(β)  την  ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

 Σημασία έχει η δική σου σχέση  ποιότητας / τιμής & η καινοτομία να είναι καλύτερη από αυτή  ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΗ ΣΟΥ! 

                                               Η πυραμίδα της ‘αριστείας’