ΑΡΧΙΚΗ
Υπηρεσίες Προαξιολόγησης για την κατάταξη σε αστέρες/ κλειδιά – Νέα νομοθεσία

NΕO ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ:

Κατάταξη Ξενοδοχείων σε κατηγορίες Αστέρων & Ενοικιαζόμενων Δωματίων σε κατηγορίες Κλειδιών 

 

Το νέο θεσμικό πλαίσιο και ποιους αφορά

Το σύστημα κατάταξης αφορά στα ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια-διαμερίσματα, τόσο τα νέα όσο και τα υφιστάμενα και προσδιορίζεται από τα  ΦΕΚ Β’ 10/09-01-2015,  ΦΕΚ Β’ 2840/22-10-14, ΦΕΚ 69/16-01-2015, που αφορούν στις τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές και τα βαθμολογούμενα κριτήρια, καθώς και το ΦΕΚ 219/12-01-2015 που αφορά στην διαδικασία έκδοσης πιστοποιητικού κατάταξης.

  • Αν δεν έχετε τα σχετικά ΦΕΚ, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να σας τα αποστείλουμε.

 

Ποιος είναι ο αρμόδιος φορέας;

Το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΞΕΕ) είναι ο αρμόδιος φορέας για την κατάταξη των ξενοδοχείων σε κατηγορίες αστέρων και των ενοικιαζόμενων δωματίων σε κατηγορίες κλειδιών.

 

Ποια είναι η διαδικασία κατάταξης;

Προϋπόθεση για την ισχύ του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας ενός τουριστικού καταλύματος είναι η απόκτηση του Πιστοποιητικού Κατάταξης, το οποίο χορηγείται από το Ξ.Ε.Ε. κατόπιν αίτησης από την επιχείρηση. Η επιχείρηση επιλέγει Διαπιστευμένο Φορέα Ελέγχου και Πιστοποίησης, ο οποίος συντάσσει την τεχνική έκθεση μετά από επιτόπια επιθεώρηση. Στην έκθεση καταγράφονται οι υποχρεωτικές προδιαγραφές και τα βαθμολογούμενα κριτήρια που πληρούνται από την επιχείρηση και ο αριθμός των μορίων που συγκεντρώνει η επιχείρηση από την εφαρμογή τους, και βεβαιώνεται η κατηγορία αστέρων ή κλειδιών αντίστοιχα. Η τεχνική έκθεση κατατίθεται στο Ξ.Ε.Ε. με ευθύνη της επιχείρησης και η αρμόδια υπηρεσία του Ξ.Ε.Ε. εκδίδει το πιστοποιητικό κατάταξης του καταλύματος σύμφωνα με την τεχνική έκθεση. Η επιχείρηση καταθέτει το πιστοποιητικό κατάταξης στην αρμόδια υπηρεσία τουρισμού το αργότερο εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία έκδοσής του, διαφορετικά ανακαλείται το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας της επιχείρησης.

 

Ποιες είναι οι κατηγορίες αστέρων/ κλειδιών;

ASTERIA_KLEIDIA_KATIGORIES

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να τηρούνται τα οριζόμενα ως υποχρεωτικά κριτήρια για κάθε κατηγορία.

 

Τι χρονικό περιθώριο υπάρχει για την πιστοποίηση;

Η τυπική υποχρέωση προσαρμογής στο νέο θεσμικό πλαίσιο είναι η 31/12/2017. Πιθανόν ωστόσο, να απαιτούνται προσαρμογές που απαιτούν χρόνο και για αυτό θα ήταν σκόπιμη η έγκαιρη προαξιολόγηση και ο εντοπισμός των κριτηρίων που απαιτούν παρέμβαση (ιδιαίτερα για καταλύματα που επιθυμούν την αλλαγή κατηγορίας). Επιπρόσθετα, επειδή το θεσμικό πλαίσιο είναι νέο, μπορεί να απαιτεί διευκρινίσεις και ερμηνείες που πρέπει να αναζητηθούν σε συνεργασία με το ΞΕΕ και τους φορείς Πιστοποίησης.

 

ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΣΑΣ ΦΑΝΟΥΜΕ ΧΡΗΣΙΜΟΙ

 

Η ανάγκη για προαξιολόγηση κατάταξης

Η προετοιμασία της κατάταξης ενός ξενοδοχείου απαιτεί σοβαρή τεκμηρίωση, καθώς όλα τα στοιχεία της τεκμηρίωσης και σχετικά έγγραφα αναρτώνται σε ηλεκτρονικό αρχείο του ΞΕΕ και δεσμεύουν τόσο το ξενοδοχείο όσο και τον φορέα πιστοποίησης. Σε περίπτωση επανελέγχου (που θα γίνει δειγματοληπτικά) και στην περίπτωση όπου διαπιστωθούν ευρήματα ανακριβών στοιχείων, τα δύο μέρη κινδυνεύουν με κυρώσεις. Στελέχη της εταιρίας μας είναι πιστοποιημένοι επιθεωρητές από φορείς πιστοποίησης, διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία από επιθεωρήσεις και μπορούν να προετοιμάσουν αποτελεσματικά τον φάκελό σας σε βαθμό αρτιότητας τέτοιο, ώστε να είσαστε σε θέση να καλέσετε για πιστοποίηση όποιον φορέα επιθυμείτε ή κάποιον από τους Φορείς που είμαστε σε επαφή.

 

Υπηρεσίες Εφαρμογής συστημάτων ποιότητας – Γιατί

1. Τυπικοί λόγοι: Η εφαρμογή συστημάτων ποιότητας μπορεί να συμβάλει στην μοριοδότηση μέχρι 1300 μονάδες

2. Ουσιαστικοί λόγοι: Η βαθμολογία της αξιολόγησης των ξενοδοχείων από τους πελάτες τους όσον αφορά την ποιοτική τους λειτουργία, ιδιαίτερα όταν προέρχονται από διαδικτυακούς tour operators, ή agents, παίζει καθοριστική σημασία στην προβολή και προσέλκυση πελατών.

Η ανάπτυξη και εφαρμογή των συστημάτων ποιότητας και η πιστοποίησή τους από ‘τρίτο μέρος’, συμβάλει καθοριστικά στην ποιοτική λειτουργία του ξενοδοχείου, την αποφυγή αρνητικών κριτικών, οδηγεί στην ικανοποίηση του πελάτη – επισκέπτη και εν τέλει στην βαθμολογία που δίνει κατά την αξιολόγηση, που οδηγεί στην αύξηση των κρατήσεων. Διευκρινιστικά αναφέρουμε ότι αν μια επιχείρηση επιθυμεί την ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων ποιότητας και την πιστοποίησή τους μέχρι την επόμενη τουριστική περίοδο, οι σχετικές ενέργειες θα πρέπει να ξεκινήσουν τώρα και να ολοκληρωθούν με την έναρξη της νέας περιόδου.

 

HOTEL 5CPF MODEL

Ολοκληρωμένη προσέγγιση για τη βελτίωση απόδοσης. Περισσότερα εδώ: https://www.excellence-lean.gr/hotel-5cpf-model/