ΑΡΧΙΚΗ
Συμβουλευτικές υπηρεσίες

Retail

5 CPF© –  Model

H ολοκληρωμένη λύση βελτίωσης απόδοσης στην επιχείρηση

 

Η προσέγγιση 5CPF (Critical Performance Factors – Κρίσιμοι Παράγοντες Απόδοσης) που αναπτύξαμε, αποτελεί μια ολοκληρωμένη λύση για τη Βελτίωση της Απόδοσης των Επιχειρήσεων, συνολικά ή επιμέρους τμημάτων τους.

Η προσέγγιση 5CPF εκφράζει την αντίληψη ότι, η βελτίωση της απόδοσης μιας επιχείρησης ή ενός τμήματός της, απαιτεί την εναρμόνιση και ισορροπία των 5 κρίσιμων παραγόντων απόδοσης 5CPF που στις πωλήσεις εξειδικεύεται ως εξής:

1.    Όραμα – Αποστολή – Αξίες – Στόχοι

2.    Στρατηγική &  Ευθυγράμμιση (Alignment)

3.    Δομή & Συστήματα

4.    Ανθρώπινο Δυναμικό – Το Σύστημα HR

5.    Ηγεσία

 

5CPFKYKLOI

Προϋπόθεση για αποτελεσματικότητα:

Η ισορροπία των 5 παραγόντων

 

Συνοπτική Παρουσίαση

5CPFMODEL

 

Η Excellence & Lean Management Consultants με τη δυνατή ομάδα senior consultants με σημαντικές εμπειρίες από επιτυχημένες Ελληνικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις βελτίωσης απόδοσης συνολικά στην επιχείρηση ή σε επί μέρους τμήματά της.

Εξειδίκευση του Μοντέλου  5 CPF© –  Model σε:

  • Λιανικό εμπόριο: 5 CPF© – RETAILολοκληρωμένη λύση βελτίωσης απόδοσης στο Retail, που αποτελείται από :

Α) Συμβουλευτικές Υπηρεσίες  – 5 CPF – Retail Model

Β) Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες – Retail Excellence Training

  •  Πωλήσεις: 5CPF© – SALESολοκληρωμένη λύση  βελτίωσης απόδοσης στις Πωλήσεις, που αποτελείται από :

Α) Το διαγνωστικό εργαλείο  – 5 CPF Sales-diagnosis

Β) Συμβουλευτικές Υπηρεσίες – 5 CPF – Sales Model

Γ) Εκπαιδευτικά Προγράμματα – Sales  Excellence Training

Δ) Την Εποπτεία εφαρμογής της νέας προσέγγισης από τον σύμβουλο.