ΑΡΧΙΚΗ
Συμβουλευτικές υπηρεσίες

Sales Force Excellence Performance

Το Ολοκληρωμένο Σύστημα Αξιολόγησης & Ανάπτυξης 

για τη Βελτίωση Απόδοσης των Πωλητών

 

Η Excellence & Lean Management Consultants, διαμόρφωσε μια ολοκληρωμένη πρόταση αξιολόγησης και ανάπτυξης για τη βελτίωση απόδοσης των πωλητών, που συνδυάζει συμβουλευτικές και εκπαιδευτικές υπηρεσίες.

Το όφελος για την εταιρία είναι η δημιουργία ενός έγκυρου και τεκμηριωμένου Συστήματος, με την αξιοποίηση του εργαλείου Αξιολόγηση Δεξιοτήτων Πωλήσεων FinxS®, το οποίο θα υποστηρίξει τα στελέχη στην λήψη αποφάσεων σχετικά με την Αξιολόγηση, Επιλογή, Ανάπτυξη και Βελτίωση Απόδοσης των Πωλητών.

 

Η ανάγκη προσδιορισμού, αξιολόγησης & βελτίωσης δεξιοτήτων πωλήσεων

Τι είναι αυτό που ξεχωρίζει τους πωλητές με υψηλές επιδόσεις από αυτούς με μέτριες;
Τι είναι αυτό που κάνει την διαφορά; Είναι η γνώση ή άλλες δεξιότητες (competencies – στοιχεία προσωπικότητας και χαρακτήρα);

Βασικό καθήκον των προϊσταμένων αποτελεί η βελτίωση απόδοσης των υφισταμένων τους Σε αυτή την προσπάθεια, κρίσιμα στοιχεία αποτελούν αφενός ο προσδιορισμός των αναγκαίων δεξιοτήτων και αφετέρου η γνώση & ικανότητα των προϊσταμένων να τις αξιολογούν, με τρόπο που να περιορίζει την υποκειμενικότητα, με απώτερο σκοπό να συνδιαμορφώνουν με τους υφισταμένους τους ένα πρόγραμμα βελτίωσης των δεξιοτήτων τους.

 

EL SALES FORCE

 

 

Το εργαλείο: Αξιολόγηση Δεξιοτήτων Πωλήσεων FinxS®

Στην προσέγγισή μας για τον προσδιορισμό των αναγκαίων δεξιοτήτων, αξιοποιούμε την ανάλυση “FinxS® Sales Capacity Assessment” – “Αξιολόγηση Δεξιοτήτων Πωλήσεων FinxS®” της Extended DISC International, η οποία έχει παρουσία σε περισσότερες από 50 χώρες, ιστορία 30 ετών και σύστημα, που χρησιμοποιούν περισσότεροι από 1.000.000 άνθρωποι κάθε χρόνο σε όλο τον κόσμο.

Αποτελεί ένα έγκυρο και έγκριτο online εργαλείο που παρέχει σαφείς και πρακτικές πληροφορίες για τη δημιουργία ενός πλάνου δράσης για επιτυχημένες πωλήσεις ενός πωλητή, καθώς η επιτυχία του συχνά καθορίζεται από τις φυσικές προδιαθέσεις, τη στάση, το επίπεδο ικανότητας και τη νοοτροπία του σε σχέση με τις δραστηριότητες πωλήσεων.

Το εργαλείο αυτό μπορεί να συμπληρώσει την προσωπική κρίση του προϊσταμένου και να τον βοηθήσει στο έργο της βελτίωσης ικανοτήτων των υφισταμένων του. Επιπλέον, αποτελεί κατάλληλο εργαλείο για την επιλογή υποψηφίων για στελέχωση του τμήματος πωλήσεων.

Η Αξιολόγηση Δεξιοτήτων Πωλήσεων FinxS® προσδιορίζει 8 εργασιακούς ρόλους πωλήσεων και αξιολογεί 18 κρίσιμες δεξιότητες, που προκύπτουν από τον συνδυασμό 12 νοοτροπιών-στάσεων (mindsets). Ανάλογα με τους εργασιακούς ρόλους πωλήσεων που απαιτούνται για την δραστηριότητα της εταιρείας, απαιτείται και διαφορετική έμφαση στις επιμέρους δεξιότητες.

 

Για το έντυπο αναλυτικής παρουσίασης του Sales Force Excellence Performance παρακαλούμε πατήστε εδώ 

 

Sales Force Excellence Training – Οι Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες για τη Βελτίωση Δεξιοτήτων των Πωλητών

 

Το Σύστημα Sales Force Excellence Performance υποστηρίζεται από τα κατάλληλα εκπαιδευτικά προγράμματα για τη βελτίωση των γνώσεων και δεξιοτήτων των πωλητών και απευθύνονται με την κατάλληλη προσαρμογή σε:
– Διευθυντές, Key Account Managers και Προϊστάμενους Πωλήσεων
– Πωλητές Β2Β και Αντιπροσώπους
– Εξυπηρέτηση Πελατών
– Λιανικές Πωλήσεις

Σχεδιάζουμε και εξειδικεύουμε τα εκπαιδευτικά προγράμματα, μαζί με την επιχείρηση, με βάση τις ιδιαιτερότητές της και τις ανάγκες των ανθρώπων των πωλήσεων.

 

Για το έντυπο αναλυτικής παρουσίασης των σεμιναρίων Sales Force Excellence Training παρακαλούμε πατήστε εδώ 

 

Για περισσότερες πληροφορίες και μια συνάντηση παρουσίασης παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στα 210-48.38.714, 712, 706 και sales@excellence-lean.gr ή συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα.

 

Θέλω να μάθω περισσότερα

Συμπλήρωσε τη φόρμα και ο πρώτος διαθέσιμος σύμβουλος θα επικοινωνήσει μαζί σας